skip to Main Content

 

Henstek Wijchen BV vindt het zeer belangrijk dat de producten en diensten die aan de klant worden geleverd van hoge kwaliteit zijn. Wij durven van onszelf te zeggen dat we er ‘echt’ alles aan doen om dit te bereiken. Bij Henstek zien we dan ook pas iets als ‘pure’ kwaliteit wanneer de verwachtingen van de klant overtroffen zijn. We staan altijd voor onze klanten klaar. Dit komt ook tot uiting in onze 24-uurs storingsservice. Uitval betekent namelijk stilstand, stilstand betekent inkomstenderving. Vandaar dat u als klant van Henstek 24 uur per dag kunt vertrouwen op onze storingsdiensten.

KWALITEITSNORMEN

Henstek Wijchen BV voldoet aan de onderstaande kwaliteitsnormen. Mede door middel van deze kwaliteitsnormen zijn wij steeds in staat om ons continu te verbeteren.

* NEN-EN 1090

Vanaf 1 juli 2014 moeten dragende staal- en aluminiumconstructies voorzien zijn van CE-markering volgens NEN-EN 1090. Henstek Wijchen BV beschikt over deze certificering. Dit betekent dat wij desgewenst producten kunnen leveren met CE-markering conform NEN-EN 1090.

Klik hier voor het bijbehorende certificaat.

 

* NEN-EN-ISO 3834

Als er bij staalconstructies sprake is van lasprocessen, is vanuit de 1090 ook de volgende lasnorm verplicht: NEN-EN-ISO 3834 (kwaliteitsborgingseisen voor smeltlassen van metalen). Aangezien hiervan sprake is bij Henstek Wijchen BV beschikken wij ook over deze certificering.

 

* ISO 9001:2000

Henstek werkt al sinds 1998 volgens NEN-EN-ISO 9001.

Door middel van ingang-, tussen- en uitgangcontroles beheersen wij de kwaliteit van de door ons geleverde producten. Onze leveranciers worden met zorg uitgekozen en worden gedurende het jaar ook geëvalueerd. Ook mede door keuringen van gereedschappen en machines houden wij onze kwaliteit van onze producten hoog. Verder blijft de kwaliteit van onze dienstverlening hoog door interne en externe audits, klantentevredenheidsonderzoeken en door middel van verscheidene productcertificaten.

* Veiligheid Checklist Aannemers

Sinds 2015 heeft Henstek Wijchen BV het VCA*(2008/5.1). Hierin staan de aspecten Veiligheid, Gezondheid en Milieu centraal. Aan het uitvoeren van werkzaamheden binnen de onderneming kunnen ten aanzien van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu risico’s zijn verbonden. Henstek Wijchen BV voelt zich hiervoor verantwoordelijk en ondersteunt een actief veiligheidsbeleid. De voorschriften en richtlijnen uit de arbowet alsmede publicaties van de Arbodienst en de arbeidsinspectie in combinatie met de richtlijnen van VCA geven ons een goed handvat om ons veiligheidsbeleid optimaal te houden.

Het welzijn van de werknemer mag namelijk niet onnodig bedreigd worden door de gevolgen van handelen. Het uitgangspunt dat gehanteerd wordt is: ‘Het werk wordt aangepast aan de werknemer en niet de werknemer aan het werk’. Henstek Wijchen BV heeft als visie: ‘ wanneer je zorgt dat het werk dat de werknemers uitvoeren goed en veilig is, dan zal dit een positief effect hebben op het resultaat van hun werk’.

Klik hier voor het bijbehorende certificaat.